twitter ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ค้นหาข้อความ DM ใน Android

twitter ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ค้นหาข้อความ DM ใน Android

ข่าวดีของชาว Android และสาวกทวิตเตอร์ เพราะในตอนนี้ทาง Twitter ได้ประกาศออกมาผ่านสื่อแล้วว่าจะเพิ่มฟีเจอร์การค้นหาใน DM สำหรับระบบปฏิบัติการ Android เพราะว่าก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา ทาง Twitter ได้เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาใน DM (Direct Message) เข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้งานในระบบ IOS สามารถพิมพ์ชื่อผู้ใช้คนอื่น ๆ เพื่อค้นหาการพูดคุยกันบน DM ได้ (สามารถค้นหาหรือพูดคุยกับกลุ่มหรือชื่อที่เคยพูดคุยกันเท่านั้น)

แต่ในปี 2021 นี้ ทาง Twitter ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าไม่เพียงแต่เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาใน DM ของ Android เท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสามารถ “ค้นหาข้อความที่พูดคุยกันใน DM” ได้ทั้งข้อความเก่าๆ และข้อความที่พูดคุยกันเมื่อเวลาไม่นาน คล้ายกับการค้นหาในแอปพลิเคชั่น Line หรือ Messager นั่นเอง

ถึงแม้ว่าทาง Twitter จะปล่อยให้สาวกชาว Android ต้องคอยนานถึง 2 ปี แต่ถือว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่า เพราะถือว่าเป็นการอัปเดตที่เพิ่มการปรับปรุงเข้ามานั้น ก็คือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้งานต่อๆไปในอนาคต เพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ชาว Android รอใช้งานได้เร็วๆนี้ อย่างแน่นอน