เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สุดล้ำสมัย ในปี 2021

เทคโนโลยี ปัญญาประดิษบ์ (AI) สุดล้ำสมัย ในปี 2021

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ณ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงปี 2021 ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์แฟชั่น การสื่อสาร นวัตกรรมต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจึงได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเป็นอย่างมากในยุคนี้ เพราะเราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและตามให้ทันเทรนด์ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้น

ถ้าหากถามว่าเทคโนโลยีอะไรที่เป็นสิ่งที่ล้ำสมัยมากที่สุดคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือ AI ที่เป็นเทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำอย่างไม่ต้องสงสัย และในปี 2021 นี้ AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าเป็นอย่างมากในด้านของการจัดการปริมาณข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  อัตราการติดเชื้อโควิด-19 และคำนวณความสำเร็จของมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด-19 ซึ่อข้อมูลจากอัลกอริทึมการเรียนรู้จะได้รับข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้น

และทางด้านของธุรกิจ AI สามารถคำนวณรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า กิจกรรมของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นทางออนไลน์มากขึ้น เช่น การช้อปปิงออนไลน์ การเข้าสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งในปี 2021 ได้มีหลายๆองค์กรใช้เทคโนโลยี AI มากยิ่งขึ้นเพื่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรและตลาดของผู้บริโภคมากขึ้น