ญี่ปุ่นเริ่มคลาย ยืนยันเปิดให้ต่างชาติ 3 ประเทศเข้าได้แล้ว

ญี่ปุ่นเริ่มคลาย ยืนยันเปิดให้ต่างชาติ 3 ประเทศเข้าได้แล้ว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 64 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศกำหนดการเริ่มผ่อนปรนประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 พ.ย.เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วให้ชาวต่างชาติ 3 กลุ่มเข้าประเทศได้

ปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าญี่ปุ่นรอเดินทางเข้าประเทศกว่า 3.7 แสนราย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นจะทยอยอนุญาตให้บุคคลเหล่านี้เข้าประเทศ

ภายใต้นโยบายดังกล่าว ทุกคนที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจากผู้พัฒนาที่ทางการญี่ปุ่นยอมรับและอนุมัติ โดยบุคคลที่จะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งผู้ที่เป็นนักเรียน-นักศึกษาต่างชาติ และแรงงานต่างชาติประเภทที่มาทำงานภายใต้โครงการฝึกงานด้านเทคนิคเท่านั้น โดยทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วันด้วยและลดเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเพื่อธุรกิจจาก 10 วัน เหลือ 3 วัน หากแสดงหลักฐานพิสูจน์การฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

โดยบริษัทเอกชนหรือสถานศึกษาที่รับชาวต่างชาติเข้ามาจะต้องรับผิดชอบควบคุมให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคด้วยอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการนี้

ทั้งนี้สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีชาวต่างชาติซึ่งถือวีซ่าญี่ปุ่นรอเดินทางเข้าประเทศจำนวน 3.7 แสนราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นนักเรียน-นักศึกษา 1.5 แสนราย และผู้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิค 1.1 แสนราย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ญี่ปุ่นจะทยอยอนุญาตให้บุคคลเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศ
“โทชิฮิโระ นากาฮามะ” หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันวิจัยได-อิจิ ไลฟ์รีเซิร์ช ประเมิณว่ามาตรการผ่อนคลายที่ช่วยให้มีชาวต่างชาติเข้ามาจับจ่ายในประเทศนี้จะช่วยเพิ่ม GDP ให้ญี่ปุ่นได้ประมาณ 8.3 แสนล้านเยนต่อปี